0
0
  • Bạn chưa có sản phẩm nào!

Specifications

Stator: 0.15mm Nippon silicon steel

Prop Adapter Shaft Thread: M 1.5

KV: 1700/1950/2100/3150

Rotor: N52H arc magnets

AlBase casing: 7075 Al

Bolt Pattern: M2 12X12

Configuration: 12N14P

No.of Cells(Lipo): 4-6S

Bearings: NMB 7x3x3

Wire AWG: 24 AWG

Wire length:16cm

Model: TC 2004

Shaft: SUS 420

Bell cap: 7075

Includes

1 x Brotherhobby TC 2004 Motor 1950kv

4 x M2x6 Base Screws

2 x M2x7 Prop Screws

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng kí để đánh giá sản phẩm này

Động Cơ Brother Hobby TC2004 1950kv

  • Mã: FPV-BROTHER-HOBBY-2004-1950KV
  • Số lượng: 4
  • 380,000VND

FPV Vietnam © 2021
Developed by Chíc Choè