0
0
  • Bạn chưa có sản phẩm nào!

Features:
1.Disc Type Design. The operation is more stable.
2.Ultra light long range drone /First choice for toothpick drone.

HGLRC AEOLUS 1404 2800KV Brushless Motor
Motor:KV2800
Slot pole: 9N12P
Motor Resistance:287mΩ
Max Continuous Current:8.58A
Maximum Power:128.2W
No.of Cells(Lipo):14.8-25.2V(4-6S)
ESC:>25A
Recommended Prop(inch):2-4Inch
Motor Dimension:Φ19.5m x 9.4mm
Weight:11g
HGLRC AEOLUS 1404 3600KV Brushless Motor
Motor:KV3600
Slot pole: 9N12P
Motor Resistance:185mΩ
Max Continuous Current:13.14A
Maximum Power:193.6W
No.of Cells(Lipo):14.8-25.2V(4-6S)
ESC:>25A
Recommended Prop(inch):2-4Inch
Motor Dimension:Φ19.5m x 9.4mm
Weight:11g
HGLRC AEOLUS 1404 4800KV Brushless Motor
Motor:KV4800
Slot pole: 9N12P
Motor Resistance:126mΩ
Max Continuous Current:19.21A
Maximum Power:291.5W
No.of Cells(Lipo):14.8V(4S)
ESC:>25A
Recommended Prop(inch):2-4Inch
Motor Dimension:Φ19.5m x 9.4mm
Weight:11g

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng kí để đánh giá sản phẩm này

Động Cơ HGLRC AEOLUS 1404 3600kv

  • Mã: FPV-HGLRC-AEOLUS-1404
  • Số lượng: 20
  • 270,000VND

FPV Vietnam © 2022
Developed by Chíc Choè