0
0
 • Bạn chưa có sản phẩm nào!

About this product

The Diatone Mamba Basic MK4 H743 X8 is a an H7 Flight Controller with OSD, Barometer, and an MPU 6 Series Dual Gyro. 

Features

 • 128M Flash Memory Blackbox
 • 480MHz STM32H743 MCU
 • MPU 6 Series Dual Gyro
 • LED Controller
 • Barometer
 • 8 UARTs

Specifications

 • LED Controller:BF LED/MB LED (4 Set 2812 LED)
 • BEC:3.3V 0.5A& 5V 3A (System Power)
 • GYRO: MPU 6 Series DUAL optional
 • Input: 3~6S Lipo (12.6~25.2V)
 • ESC Soft: Dshot300/600/1200
 • Blacbox: 128M Flash Memory
 • MCU: 480MHz STM32H743
 • MOUNTING: 30.5mm,M3
 • 5V 3A(LED)& 9V 3A
 • TVS Protection: Yes
 • ESC Telemetry: Yes
 • ESC Signal: 8 Set
 • Power Led: Yes
 • Barometer: Yes
 • F.Port: Yes
 • OSD: Yes
 • Buzz: Yes
 • Uarts: 8
 • I2C:Yes

Includes

 • 1x Diatone Mamba Basic MK4 H743 X8 Flight Controller w/ OSD - MPU 6 Series Dual Gyro

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng kí để đánh giá sản phẩm này

Mạch Điều Khiển Mamba H743 Mk4 MPU 6 Series DUAL

 • Mã: FPV-MAMBA-H743-MPU6000
 • Số lượng: 4
 • 1,450,000VND

FPV Vietnam © 2023
Developed by Chíc Choè