0
0
 • Bạn chưa có sản phẩm nào!

TrueRC Matchstick 5.8 Carbon LHCP/RHCP SMA Long 125mm

The matchstick 5.8 is a singularity using the hardened case of the stubby version and a real carbon fibre reinforced coax cable. That makes it our most durable ever antenna, ready to survive the worst.

 

TrueRC

TrueRC Matchstick 5.8 Carbon LHCP/RHCP SMA Long 125mm

Specifications

 • Gain: 1.9dbic
 • Polarization: LHCP/RHCP
 • Cross-Polar Rejection: -15 to -30dB (1.9%)
 • Bandwidth: 5.6GHz-6.0GHz
 • Radiation Efficiency: 99%
 • SWR: <=1.5:1
 • Weight (regular): 6.2 g
 • Weight (long): 7.8 g
 • Size (regular): 12.7mm x 70mm
 • Size (long): 12.7mm x 125mm
 • Cable: 100% carbon fiber reinforced
 • Connector: SMA male

Includes

 • 1x TrueRC Matchstick 5.8 Carbon LHCP/RHCP SMA Long 125mm

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng kí để đánh giá sản phẩm này

Anten Truerc Matchstick 5.8 – Carbon LHCP SMA Long 125mm

 • Mã: FPV-TRUERC-MATCHSTICK-LHCP
 • Số lượng: Đặt trước
 • 590,000VND

FPV Vietnam © 2023
Developed by Chíc Choè