0
0
  • Bạn chưa có sản phẩm nào!

Antenna FPV

Antenna

Anten Foxeer Lollipop 4 5.8G 2.6dBi RHCP SMA
TRUERC MATCHSTICK 5.8 SMA ANTENNA (RHCP)
Anten Truerc Ocp 5.8 LHCP Sma Long 115mm
Anten Truerc Ocp 5.8 RHCP Sma Long 115mm
Anten Truerc Ocp 5.8 LHCP Ufl Regular 72mm
Anten dành cho analog Lollipop 4+SMA RHCP
Antena Patch của VAS AVENGER (RHCP) 5.8GHZ
Antena SIGMA 5.8GHz 60mm RHCP chân cắm UFL
Antena Albatross dành cho DJI AIRUNIT 10cm
VAS ETHIX MAD MUSHROOM V2 (RHCP) 5.8GHZ
TBS Immortal T RX V2 Antenna

TBS Immortal T RX V2 Antenna

150,000VND

Xem ngay
Antena cho airunit RushFPV Cherry Antenna MMCX RHCP
Antena Dành cho Vista 10cm GEPRC Momoda 5.8G
Antena Albatross LONGRANGE dành cho ANALOG (SMA)
Antena Albatross dành cho DJI Vista (LHCP)
Antena dành cho DJI IFlight Albatross SMA 5.8G LHCP
Antena Dài VAS MINION PRO RHCP 5.8GHZ (SMA)
TBS Immortal T RX V2 Antenna extra 22cm
Giắc nối antenna 90°

Giắc nối antenna 90°

25,000VND

Xem ngay
Anten IBCrazy VAS Crosshair Xtreme 5.8GHz
IBCrazy VAS Mad Mushroom V2 Antenna
TBS Crossfire TX V2 Antenna

TBS Crossfire TX V2 Antenna

280,000VND

Xem ngay
Giắc nối antenna 45°

Giắc nối antenna 45°

27,000VND

Xem ngay
TBS Diamond TX Antenna

TBS Diamond TX Antenna

590,000VND

Xem ngay
Showing 1 to 54 of 54 (1 Pages)
FPV Vietnam © 2023
Developed by Chíc Choè