0
0
 • Bạn chưa có sản phẩm nào!

SPECIFICATION

 • Chipset - ublox UBX-M8030
 • Flash memory for saving configuration.
 • Frequency - L1, 1575.42MHz ; L2,1561.10MHZL3,1602.00MHZ
 • Baud Rate - 4800bps-921600bps (Default - 9600bps)
 • Channel - 72ch
 • Sensitivity - (Tracking: -164dBm) | (Capture: -159dBm) | (Cold Start - 147dBm)
 • Cold start - Average 26 seconds
 • Warm start - Average 24 seconds
 • Hot start - Average 1 second
 • Accuracy - (HorizontalPosition:Autonomous<2m average) | (SBAS < 2.0m average) | (Timepulse signal: RMS 30 ns)
 • Maximum height - 50000m
 • Maximum speed - 500 m/s
 • Maximum acceleration - 4G
 • Refresh Rate - 1-10 Hz
 • Size - 20 x 22 x 6 mm
 • Weight - 5.2g
 • Input Voltage - 3.3V-5V

 

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng kí để đánh giá sản phẩm này

TBS M8 GPS GLONASS VERSION 2

 • Mã: FPV-328
 • Số lượng: Đặt trước
 • 370,000VND

FPV Vietnam © 2022
Developed by Chíc Choè