Thông tin của các bạn khi đăng kí tài khoản bao gồm tên, số điện thoại, địa chỉ, email chỉ được sử dụng để liên lạc và giao hàng. Chúng tôi không bao giờ tiết lộ với bên thứ ba, bởi vì cũng chả cần.

Yên tâm nhé.