0
0
  • Bạn chưa có sản phẩm nào!

  • Tay Arm 5INCH thay thế | Khung Lumenier QAV-S JohnnyFPV Special Edition

Tay arm để thay thế cho sản phẩm Bộ Khung Lumenier QAV-S JohnnyFPV Special Edition

https://fpvvietnam.com/khung-carbon-quad?product_id=624

Có 2 loại để lựa chọn là tay arm 5 inch và tay arm 7 inch


Link mua loại tay arm 7inch: https://fpvvietnam.com/khung-carbon-quad?product_id=701


Đóng gói:

1x Tay Arm 5INCH thay thế | Khung Lumenier QAV-S JohnnyFPV Special Edition

Viết đánh giá

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng kí để đánh giá sản phẩm này

Tay Arm 5INCH thay thế | Khung Lumenier QAV-S JohnnyFPV Special Edition

  • Mã: FPV-ARM-QAV-5S
  • Số lượng: 5
  • 90,000VND

FPV Vietnam © 2021
Developed by Chíc Choè