0
0
  • Bạn chưa có sản phẩm nào!

Mạch Điều Khiển & Điều Tốc ( FC-ESC )

Mạch Điều Khiển JHEMCU GHF411AIO 40Amp 2-6S
Mạch Điều Khiển Kakute F7 Mini V3
Mạch điều khiển ATOMRC F405 mini
Mạch Điều Khiển Mamba H743 Mk4 BMI270
Mạch Điều Khiển Mamba Easy F722 X8 Mk1
Mạch Điều Tốc Mamba Master F45A_128K Dshot1200
Mạch điều tốc HGLRC Zeus 48A 4in1 ESC 3-6S
Mạch điều tốc HGLRC Zeus 45A V2 4in1 ESC 3-6S
Mạch Điều khiển HGLRC Zeus25 V2 AIO F722 3-6S
Tháp Mạch MAMBA MASTER F722 MK3 55A 6S 32bit 96K
Mạch điều khiển Kakute H7 Bluetooth
Mạch điều khiển Kakute F4 V2.3
Mạch điều khiển MATEK F722-HD
Mạch Điều Khiển AKK F405 OSD
Mạch Điều Tốc Mamba Master F55A_96K Dshot1200
Mạch Điều Tốc Mamba Master F45A_96K Dshot1200
THÁP MẠCH HIFIONRC F7 V2 Pro - ESC Blheli-32 45A
Mạch Điều Khiển Matek H743-SLIM | Chính Hãng
THÁP MẠCH HGLRC Zeus F728 Hỗ trợ I2C
Mạch Điều Tốc FETTEC ESC 4IN1 3-6S 45A
Điều tốc VELOX V2 45A 6s 32 BIT
Mạch Điều Khiển MAMBA F722 WiFi
Mạch điều khiển HIFIONRC F7 2-6S 25A AIO FC + ESC
THÁP MẠCH MAMBA F405 MINI MK2 F30MINI 30A 3-5S ESC
Điều tốc Xrotor Micro 40A(20x20) 6S 4in1 ESC
Mạch điều khiển Flightone Skitzo RevoltOSD
Mạch điều khiển FLIGHTONE MillivoltOSD Full
Mạch điều khiển KakuteF7 HDV
Flyduino KISS FC V2 32bit F7 Flight Controller
Flyduino KISS 4-in-1 25A (MAX 40A) 2-5S ESC
Showing 1 to 54 of 54 (1 Pages)
FPV Vietnam © 2023
Developed by Chíc Choè